„Hejnał Oświatowy” to czasopismo służące od ponad 20 lat nauczycielom i wszystkim osobom związanym z polską oświatą. Redagowane jest przez nauczycieli konsultantów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Miesięcznik adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty. Posiada numer ISSN 1233-7609.

 „Hejnał Oświatowy” wspiera nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy, przekazuje najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, integruje również środowisko nauczycielskie. Czasopismo upowszechnia informacje o zmianach w oświacie, prezentuje nowoczesne formy i metody pracy nauczycieli. Każde wydanie „Hejnału Oświatowego” to 36 stron, na których Czytelnicy znajdują wartościowe artykuły, wiadomości i inspirujące pomysły, przemyślane scenariusze zajęć oraz poznają osoby ważne dla środowiska edukacyjnego. W czasopiśmie wyodrębnione są stałe działy problemowe, takie jak: „Dydaktyka i wychowanie – teoria i badania”, „Zagadnienia oświatowo-edukacyjne”, „Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Książki warte polecenia”, „Konteksty i inspiracje”, „Zdarzyło się” i „Komunikaty”.

Czasopismo stanowi efekt wspólnej pracy Rady Wydawniczej, którą tworzą dyrektor MCDN i wicedyrektorzy MCDN ds. ODN w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, Rady Redakcyjnej, złożonej z przedstawicieli wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty w Krakowie i OKE w Krakowie oraz Zespołu Redakcyjnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego, do „Hejnału Oświatowego” dołączamy (kilka razy w roku) „Dodatki informacyjne”, skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ich zadaniem jest dostarczenie odbiorcom rzeczowej informacji o tym, co dzieje się w oświacie.

Autorami tekstów zamieszczanych w miesięczniku są przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele praktycy, pracownicy instytucji współpracujących z oświatą (z całego kraju), nauczyciele konsultanci i pracownicy MCDN, pracownicy wyższych uczelni z całego kraju oraz doradcy metodyczni. „Hejnał Oświatowy” obejmuje patronatem medialnym konferencje, konkursy i sympozja naukowe.

Miesięcznik ma formułę otwartą. Łamy naszego czasopisma udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Wierzymy, że w każdym wydaniu nasi Czytelnicy znajdują dużo ciekawych i inspirujących informacji. „Hejnał Oświatowy” to czasopismo dla wszystkich tych, którym nie są obojętne sprawy polskiej oświaty.

 

Zapraszamy do publikowania oraz dzielenia się na łamach naszego czasopisma

swoimi pomysłami i doświadczeniem!